رونق تولید ملی در سایه جهاد اقتصادی امکان پذیر است

از روابط عمومی شرکت خزر کاسپین تقدیر شد

5/10/2021 12:00:00 AM - 5/10/2021 12:00:00 AM
|
|

  همزمان با حضور رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان آمل در شرکت چوب خزر کاسپین، از مسئول روابط عمومی این شرکت به پاس اقدامات مثبت و موثر در حوزه فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی و تبلیغاتی با اهدای لوحی تقدیر به عمل آمد.