رونق تولید ملی در سایه جهاد اقتصادی امکان پذیر است

مجمع عمومی سالانه شرکت صنایع چوب خزر کاسپین

5/15/2021 12:00:00 AM - 5/15/2021 12:00:00 AM
|
|

مجمع عمومی سالانه شرکت صنایع چوب خزر کاسپین زیر مجموعه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا)، منتهی به 30 اسفند سال 1399، در تاریخ 25 اردیبهشت 1400، به ریاست علیرضا بنی اسدی سرپرست امور مجامع و مالکیت سهام شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) برگزار شد.
پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و با توجه به احراز حد نصاب قانونی و اعلام رسمیت جلسه اعضای هیئت رئیسه محترم مجمع انتخاب و با قرائت دستور جلسه توسط دبیرانتخابی، مجمع وارد دستور جلسه گردید .
بررسی صورت ‌های مالی شرکت، از افزایش 155درصدی سود عملیاتی 168 درصدی سود خالص این شرکت در سال 99 نسبت به سال 98 حکایت می کند.

روابط عمومی شرکت صنایع چوب خزر کاسپین