رونق تولید ملی در سایه جهاد اقتصادی امکان پذیر است

بازدید مدیرعامل تاسیکو از شرکت صنایع چوب خزر کاسپین

5/25/2021 8:49:51 AM - 5/25/2021 8:49:51 AM
|
|

سرکار خانم دکتر ابروفراخ مدیرعامل محترم گروه صنعتی سلولزی تامین گستر نوین با حضور در شرکت صنایع چوب خزر کاسپین، از بخش های مختلف  این کارخانه بازدید به عمل آورد. مدیرعامل و مدیران این شرکت مدیرعامل گروه صنعتی سلولزی را در این بازدید همراهی کردند.

روابط عمومی شرکت صنایع چوب خزر کاسپین