رونق تولید ملی در سایه جهاد اقتصادی امکان پذیر است

دستاوردهای مهم چهارمین نمایشگاه بین المللی کاغذ، مقوا، فرآورده های سلولزی و ماشین آلات وابسته

6/27/2021 12:00:00 AM - 6/27/2021 12:00:00 AM
|
|

نشست مشترک مدیرعامل تاسیکو با قائم مقام شرکت چوب خزر کاسپین به منظور بررسی آخرین وضعیت شرکت

نشست با مشتریان عمده شرکت جهت بررسی بازار و رفع دغدغه های مشتریان

معرفی شرکت به افراد و شخصیت های حقیقی و حقوقی جهت ارائه سبد محصولات شرکت و توسعه بازار هدف

دعوت از مدیران، مسئولین دستگاهای اجرائی، شخصیت های سیاسی و نمایندگان مجلس جهت معرفی شرکت و ارائه سبد محصولات تولیدی

نشست با سندیکای تولید کنندگان کاغذ و مقوای ایران

نشست با شرکت های متولی امر صادرات جهت ایجاد بازار جدید هدف به منظور فروش تولیدات شرکت

حضور مدیران پیشین شرکت به منظور هم اندیشی و تشریک مساعی جهت افزایش کمی و کیفی محصولات تولیدی