رونق تولید ملی در سایه جهاد اقتصادی امکان پذیر است

تندیس برنزی دوستاره انرژی به شرکت چوب خزر کاسپین اهدا گردید.

6/22/2022 12:00:00 AM - 6/22/2022 12:00:00 AM
|
|

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین پس از ارائه اظهار نامه انرژی و کسب امتیاز لازم از سوی ارزیابان برای سومین سال متوالی به عنوان اولین شرکت سلولزی در ایران، موفق به کسب تندیس جایزه ملی انرژی از سازمان مدیریت صنعتی ایران شد.
هفتمین دوره جایزه ملی مدیریت انرژی، روز چهارشنبه یکم تیرماه در سالن همایش های مدیریت صنعتی شهر تهران برگزار شد که شرکت صنایع چوب خزر کاسپین به عنوان یکی از پیشروترین شرکت های صنعتی کشور در حوزه ی مدیریت، حفظ و استفاده ی بهینه از انرژی، با اهداء تندیس برنزی دو ستاره و لوح مدیر برتر انرژی، مورد قدردانی و تجلیل قرار گرفت.

روابط عمومی شرکت صنایع چوب خزر کاسپین