رونق تولید ملی در سایه جهاد اقتصادی امکان پذیر است

تبدیل وضعیت ایثارگران

7/11/2022 8:07:43 AM - 7/11/2022 8:07:43 AM
|
|


تاپیکو آیین نامه تامین اجتماعی و شستا برای تبدیل وضعیت ایثارگران را ابلاغ کرد.
به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو)، مسعود اسم خانی، مدیر عامل هلدینگ تاپیکو روز گذشته آیین نامه اجرایی سازمان تامین اجتماعی و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران را ابلاغ کرد.