رونق تولید ملی در سایه جهاد اقتصادی امکان پذیر است

سالروز ولادت حضرت محمد(ص) و امام صادق(ع) تبریک و تهنیت باد.

11/2/2020 9:43:44 AM - 11/2/2020 9:43:44 AM
|

سالروز ولادت حضرت محمد (ص)، پیامبر رحمت و قرآن ناطق و ششمین اختر تابناک آسمان ولایت امام صادق (ع) تبریک و تهنیت باد.

(روابط عمومی شرکت چوب خزر کاسپین)