رونق تولید ملی در سایه جهاد اقتصادی امکان پذیر است

کارگاه آموزشی مشاهده گری ارزیابان 17025 توسط اداره کل استاندارد استان مازندران در شرکت صنایع چوب خزر کاسپین برگزار شد

8/15/2023 9:58:22 AM - 8/15/2023 9:58:22 AM
|
|

در راستای اهداف مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در خصوص تکمیل و گسترش بانک ارزیابان و متخصصین فنی مرکز ملی تائید صلاحیت ایران و نیاز مشاهده گری افراد حاضر در بانک ارزیابان، کارگاه آموزشی مشاهده گری ارزیابان 17025 توسط اداره کل استاندارد استان مازندران در شرکت صنایع چوب خزر کاسپین برگزار شد.

 در این کارگاه آموزشی که با حضور کارشناسان ادارات کل استاندارد استان های اردبیل، گیلان، قزوین، زنجان و مازندران برگزار گردید، آزمایشگاه این شرکت توسط  سرارزیاب مورد تایید مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (به عنوان مدرس دوره) به صورت عملی مورد ارزیابی قرار گرفته و هم زمان نکات آموزشی لازم نیز به کارآموزان ارائه شد. در این دوره اصول کلی ارزیابی، نحوه بررسی الزامات سیستمی و فنی استاندارد 17025 در یک آزمایشگاه و شیوه گزارش نتایج با مشارکت شرکت کنندگان در دوره، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در پایان نیز شرکت کنندگان توسط مدرس دوره مورد ارزیابی قرار گرفتند.

روابط عمومی شرکت صنایع چوب خزر کاسپین