رونق تولید ملی در سایه جهاد اقتصادی امکان پذیر است

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت شرکت صنایع چوب خزر کاسپین برگزار شد

8/22/2023 10:29:57 AM - 8/22/2023 10:29:57 AM
|
|

به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع چوب خزر کاسپین، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده این شرکت در روز دوشنبه 30 مرداد ماه 1402، با حضور 76/5 درصدی سهامداران برگزار شد.