رونق تولید ملی در سایه جهاد اقتصادی امکان پذیر است

بازدید مهندس کشانی مدیرعامل گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین(تاسیکو) از شرکت صنایع چوب خزر کاسپین و واحد فومیزه بابلسر

6/10/2024 2:18:15 PM - 6/10/2024 2:18:15 PM
|
|

به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع چوب خزر کاسپین صبح دوشنبه 21/03/1403 مهندس کشانی به اتفاق معاون امور شرکت های تاسیکو، مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و مدیران این شرکت از واحدهای مختلف بازدید بعمل آورد.

مجید محمودی مدیرعامل این شرکت ضمن خیرمقدم به مدیرعامل و هیئت همراه گزارشی از برنامه‌های پیش رو و سیاست‌گذاری‌های انجام شده در هیئت مدیره این شرکت به منظور دستیابی به اهداف تدوین شده ارائه نمود.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت های موجود در چوب خزر افزود:  تلاش همه ما بر تعالی و موفقیت این مجموعه خوشنام و ماندگار است که این مهم با تکیه بر توانمندی نیروهای متخصص و متعهد، امکان پذیر بوده و قطعا روزهای روشنتری در انتظار این شرکت خواهد بود.

مهندس کشانی در جریان این بازدید ضمن تاکید بر اهمیت شناسایی و توسعه سرمایه های انسانی، خواستار توجه کامل به کیفیت و دقت روش های ارزیابی و استفاده از رویکردهای جدید و موثر در فرایند توسعه کارکنان شد.

 

روابط عمومی شرکت صنایع چوب خزر کاسپین