رونق تولید ملی در سایه جهاد اقتصادی امکان پذیر است

"موفقیتی دیگر از شرکت صنایع چوب خزر کاسپین"

10/16/2021 12:59:03 PM - 10/16/2021 12:59:03 PM
|
|

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین

 بعنوان اولین شرکت صنایع سلولزی که موفق به دریافت گواهینامه 17025،  از سازمان ملی تایید صلاحیت ایران شده است  هم اکنون نیز بعنوان دستگاه برتر واحد تولیدی نمونه کیفی در استان مازندران انتخاب گردید.

این مراسم با حضور کلیه مدیران دستگاههای اجرایی و تولیدی استان، معاونت اقتصادی استانداری مازندران، معاون نظارت سازمان ملی استاندارد ایران، ریاست سازمان استاندارد استان و مسئولین محلی و استانی در سالن همایش اداره کل استاندارد مازندران تشکیل گردید.

این موفقیت و افتخار با تلاش و کوشش پرسنل زحمتکش،  پیگیری و تلاش مدیران مجرب در حوزه کیفی سازی محصولات با بکارگیری دانش روز، تجهیزات جدید، تجهیز آزمایشگاه کنترل کیفیت، آموزش پرسنل بوده است  که منجر به اخذ گواهینامه ها و استاندارد های کنترل کیفیت گردیده است.

شایان ذکر میباشد آزمایشگاه شرکت صنایع چوب خزر کاسپین بعنوان آزمایشگاه همکار اداره کل استاندارد مازندران جهت کنترل کیفیت تولیدات و محصولات دیگر شرکت سلولزی مستقر در استان مازندران و نیز کنترل کیفی محصولات سلولزی وارداتی را برعهده دارد.

این آزمایشگاه همواره می کوشد تا علاوه بر عرضه ی محصولات با کیفیت رضایتمندی مشتریان و ذی نفعان را موجب گردد و با انجام تفاهم نامه همکاری با اداره کل استاندارد، اساتید دانشگاه و مراکز علمی، دانش خود را بروز رسانی کند.

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین با سرلوحه قرار دادن حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی با حفظ الزامات و رعایت آیین نامه های استاندارد بعنوان چارچوب فعالیت خود و با انجام قانونمندی و ضوابط تولید محصولات با کیفیت، موفق به اخذ تندیس دستگاه برتر  واحد تولیدی نمونه کیفی از سوی اداره کل استاندارد مازندران گردیده است.

 حضور مدیران متخصص شرکت در جلسات تدوین استاندارد ملی و همچنین  انجام تست های کنترل کیفیت محصولات دیگر شرکت های سلولزی نشان از موفقیت شرکت در تحقق یکی از  برنامه های  اصلی درسند چشم انداز توسعه یعنی تولید با کیفیت محصولات و رضایتمندی مشتریان می باشد.

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین همچنین موفق به اخذ تندیس برند سبز در سال 1400 و عنوان واحد نمونه برتر صنعتی کشور در سال گذشته شده است.

روابط عمومی شرکت صنایع چوب خزر کاسپین