رونق تولید ملی در سایه جهاد اقتصادی امکان پذیر است

اهم فعالیت های روابط عمومی شرکت خزر کاسپین به مناسبت هفته سلامت روان و هفته تربیت بدنی

10/18/2021 11:07:06 AM - 10/18/2021 11:07:06 AM
|
|

به مناسبت هفته سلامت روان و هفته تربیت بدنی، کارگاه های آموزشی مهارتهای زندگی و پیشگیری از اعتیاد همراه با نمایشگاه کتاب تخصصی با موضوعات مرتبط با این مناسبت در روز های 24 و 25 مهر ماه  با حضور نمایندگان اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی و اداره بهزیستی شهرستان آمل  در این شرکت بر گزار شد.

ضمنا مسابقه دارت نیز بین پرسنل این شرکت انجام شد که به برترین های این رقابت با اهدای جایزه تقدیر بعمل آمد.

روابط عمومی شرکت صنایع چوب خزر کاسپین