رونق تولید ملی در سایه جهاد اقتصادی امکان پذیر است
عید بزرگ غدیر خم بر مسلمانان جهان مبارک.

مدیرعامل چوب خزر طی پیامی، فرارسیدن عید سعید غدیرخم را تبریک گفت.

ادامه مطلب